Υπήρχαν αναφορές και εκθέσεις όσον αφορά θέματα παιδικής προστασίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου, δήλωσε ο Γιώργος Σταμάτης, γ.γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης.