Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο, αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει