Για «σχέδιο του “εισβολέα” με την ταινία» κάνει λόγο η εφημερίδα Χουριέτ.