Το συγκεκριμένο βιβλίο, απευθυνόμενο σε παιδιά κάτω των 18 ετών, εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2018, ενώ έχει πάρει και βραβείο.