Ο «King James» είπε ότι κάνει σκέψεις αποχώρησης από την ενεργό δράση.