Αυξήσεις επιτοκίων: Προνόμιο… για λίγους η απόκτηση στέγης μέσω τραπεζικού δανεισμού

Ακριβή στα στεγαστικά δάνεια και φθηνή στις προθεσμιακές καταθέσεις. Αυτή είναι εν ολίγοις η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με τις εγχώριες τράπεζες να προσφέρουν αφενός, από τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού για την απόκτηση κατοικίας και αφετέρου, από τις χαμηλότερες αποδόσεις προς τους αποταμιευτές. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ευρωπαϊκής […]

1 2 3 15