Το 91% των Ελλήνων θεωρεί τους άλλους κακούς οδηγούς!

Το ίδρυμα Fondation VINCI Autoroutes δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του 12ου Βαρομέτρου για την υπεύθυνη οδήγηση. Η μεγάλη ετήσια έρευνα, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ipsos σε 12.400 άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει αντιπροσωπευτικές συμπεριφορές των Ευρωπαίων στο τιμόνι. Παράλληλα, καθιστά εφικτή την παρακολούθηση της εξέλιξης της επικίνδυνης οδήγησης και τις ορθές πρακτικές για αποτελεσματικότερο προσανατολισμό των μηνυμάτων πρόληψης στις ευρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη προσοχής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων ευρωπαίων […]

1 2 3 36