Mega deal-έκπληξη: Η ιταλική Unicredit έκανε προσφορά για την εξαγορά του 9% της Alpha Bank
7 months, 4 days ago
6

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας την οποίαν οι δύο πλευρές επεξεργάζονται εντατικά από την αρχή του φετινού καλοκαιριού, ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος Unicredit καταθέτει προσφορά για την εξαγορά του 9% των μετοχών της ελληνικής Alpha Bank. Πρόκειται για το μερίδιο το οποίο επί του παρόντος συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

Μολονότι το τελικό τίμημα της προσφοράς εκ μέρους της Unicredit δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς, καθώς ο υπολογισμός του είναι ένα σύνθετο τεχνικό ζήτημα, εκτιμάται ότι το ύψος της συμφωνίας είναι της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Το βέβαιον είναι όμως ότι η συμφωνία Alpha Bank και Unicredit είναι η πρώτη επένδυση από χρηματοπιστωτικό οργανισμό του εξωτερικού που γίνεται στον ελληνικό τραπεζικό τομέα τα τελευταία 17 χρόνια. Για την ιστορία, η προηγούμενη παρόμοια πρόταση εξαγοράς μεριδίου, αφορούσε στην τότε Εμπορική Τράπεζα.

Η συμφωνία της Alpha Bank με τη Unicredit περιλαμβάνει επίσης τη συγχώνευση των θυγατρικών τραπεζών αμφοτέρων των οργανισμών στη Ρουμανία. Κατόπιν της συνέργειας Alpha Bank και Unicredit, θα δημιουργηθεί η τρίτη πιο ισχυρή τράπεζα στη Ρουμανία.

Ωστόσο, εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα, η συνεργασία της Unicredit με την Alpha Bank συνεπάγεται την εισαγωγή τεχνογνωσίας και σύγχρονης μεθοδολογίας, αλλά και προσφοράς προϊόντων (αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλίσεις κ.λπ) σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του τραπεζικού τομέα. Διότι θεωρείται αυτονόητο ότι, ο ίδιος ο ανταγωνισμός, θα οδηγήσει την αναβάθμιση των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών στο δρόμο που ανοίγει η σύμπραξη Alpha Bank και Unicredit.

Ο σχεδιασμός της συμφωνίας μεταξύ των δύο τραπεζών έλαβε χώρα τους προηγούμενους μήνες, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε για το επικείμενο mega deal περίπου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Προφανώς, στις συζητήσεις -συχνά δια ζώσης- έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, την Ελλάδα έχει επισκεφθεί επανειλημμένως το προηγούμενο διάστημα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Unicredit, Andrea Orcel. Ο οποίος έχει ήδη συναντήσει τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα προκειμένου να παρουσιάσει στον κεντρικό τραπεζίτη το σχέδιο της εμπλοκής της Unicredit στην Alpha Bank και την ελληνική τραπεζική αγορά. Εξυπακούεται ότι προτού κατατεθεί επισήμως η πρόταση εκ μέρους της, η Unicredit έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η Alpha Bank θα ακολουθούσε την Εθνική, όμως η πρόταση της Unicredit έρχεται να παρεμβληθεί σαν «σφήνα», γεγονός που, ακριβώς επειδή θεωρείται σαν ιδιαίτερα θετικό για την ελληνική τραπεζική αγορά γενικότερα, οδηγεί σε τροποποίηση στη σειρά της αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Πάντως, επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι, εφόσον η μεταβίβαση του αντίστοιχου μεριδίου του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει κανονικά. Και, μάλιστα, δοθέντος του ενδιαφέροντος από έναν μεγάλο ευρωπαϊκό οργανισμό όπως η Unicredit, το κύρος και η έμπρακτη αξία του ελληνικού τραπεζικού τομέα αναβαθμίζεται γενικότερα.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, τόσο από τις δύο τράπεζες, όσο και από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και η UniCredit S.p.A ανακοινώνουν τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία και την επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας στην Ελλάδα

• Συγχώνευση των θυγατρικών των δύο τραπεζών στη Ρουμανία και δημιουργία της 3ης μεγαλύτερης τράπεζας στη ρουμάνικη τραπεζική αγορά βάσει συνόλου ενεργητικού, ενισχύοντας την παρουσία της UniCredit σε μία κύρια και αναπτυσσόμενη αγορά. Η Alpha Bank διατηρεί ποσοστό 9,9% στο νέο σχήμα.

• Διαμόρφωση πλαισίου εμπορικής συμφωνίας στην Ελλάδα για τη διάθεση των προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής, που συνδέονται µε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων (unit linked) της UniCredit, στους 3,5 εκατομμύρια Πελάτες της Alpha Bank, και δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος για την πώληση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, μέσω της απόκτησης του 51% της AlphaLife από την UniCredit.

• Υποβολή προσφοράς από την UniCredit προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο των μετοχών που σήμερα κατέχει στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha»), 100% μητρική της Alpha Bank S.A. («Alpha Bank») και η UniCredit S.p.A («UniCredit») ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.

Συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για τη συγχώνευση της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania S.A. («Alpha Bank Romania»), μέσω της οποίας δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενεργητικού. Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατολογίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024, υπό την αίρεση της προηγούμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence process), της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank αναμένεται (i) να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και (ii) να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους Ευρώ 300 εκατ. Το τελικό ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των ευρημάτων του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, που σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, εάν υφίσταται.

Μέσω της συγχώνευσης, οι πελάτες της Alpha Bank Romania αποκτούν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Εμπορική συνεργασία για τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων

Η Alpha και η UniCredit συμφώνησαν τους βασικούς όρους για:

α) την εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία («AlphaLife»), 100% θυγατρικής εταιρείας ασφάλισης ζωής της Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων,

β) τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια Πελάτες στην Ελλάδα.

Η εν λόγω συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την ποικιλία προϊόντων της UniCredit στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, ενώ λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της AlphaLife και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς τους Πελάτες της Alpha Bank. Η νέα συνεργασία καταδεικνύει τις δυνατότητες των υπηρεσιών της UniCredit να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αναδειχθεί σε μία πανευρωπαϊκή τράπεζα που προσφέρει τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της σε νέες αγορές.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας για την υποστήριξη των αναγκών των Πελατών τους στις χώρες παρουσίας τους, αξιοποιώντας το συνδυαστικά ισχυρό διεθνές αποτύπωμα καθώς και τις αναγνωρισμένες δυνατότητές τους στις επιμέρους αγορές, τις χορηγήσεις και τις συναλλαγές, τη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων, την παροχή συμβουλών και άλλων υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Η τελική συμφωνία για την εμπορική εταιρική σχέση τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της διενέργειας ελέγχου δέουσας επιμέλειας, της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha από την UniCredit

Η UniCredit υπέβαλε σήμερα προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την αγορά, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις διαδικασίες αποεπένδυσης του ΤΧΣ, του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ στην Alpha, ύψους 9%. Η συναλλαγή θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της UniCredit.

Εάν η διαδικασία με το ΤΧΣ δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει δεσμευτεί να αγοράσει μέσω της αγοράς ένα μετοχικό μερίδιο ίσο με το χαμηλότερο του 5% ή ένα διαφορετικό ποσοστό μετοχών που προκύπτει από την επένδυση της UniCredit ενός συνολικού προσυμφωνημένου ποσού μέσα στους επόμενους 24 μήνες.

Τα οφέλη της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τραπεζικά προϊόντα

Η συναλλαγή επιτρέπει στην UniCredit να ενισχύσει την παρουσία της στη Ρουμανία, μία χώρα με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, και να επεκτείνει την παρουσία της και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα, χώρα που επίσης διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η Ελλάδα, σε συνέχεια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, αναδεικνύεται εκ νέου σε μία χώρα με ισχυρές προοπτικές και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που την καθιστά ως έναν σημαντικό κόμβο για το Δίκτυο της UniCredit στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεδομένων των εμπορικών δεσμών της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή, στη βάση του εμπορίου και του τουρισμού.

Η συνεργασία με την UniCredit υποστηρίζει τη στρατηγική της Alpha Bank και ενισχύει τη δυναμική του Δικτύου της, ενώ η διεύρυνση των παρεχόμενων λύσεων και υπηρεσιών επιταχύνει την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού της Σχεδίου. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των Πελατών της Alpha Bank, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης όλου του εύρους προϊόντων της UniCredit,της πολυετούς παρουσίας της στις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας, καθώς και του εκτεταμένου Δικτύου της στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον δείκτη CET1 της UniCredit κατά περίπου 15 μονάδες βάσης και, μαζί με την εμπορική εταιρική σχέση που εδράζεται στις υψηλές δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αναμένεται να αυξήσει, βάσει τρέχουσας κερδοφορίας, κατά περισσότερο από Ευρώ 100 εκατ. την Καθαρή Κερδοφορία της UniCredit. Για την Alpha Bank, η συνολική συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα Καθαρά Κέρδη, ενώ ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματά κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) υψηλότερα κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου, προερχόμενη από την εμπορική συμφωνία.

Σήμερα στις 9:30 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 10:30 (ώρα Ελλαδας) θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη από τον Andrea Orcel, CEO της UniCredit, και τον Βασίλη Ψάλτη, CEO της Alpha Services and Holdings, προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους αναλυτές.»