Το όνομα και τις φωτογραφίες του ανθρώπου που επιχείρησε να βιάσει την κοπέλα στη Νίκαια έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.