Περιοχές δράσεις τους η Αιτωλοακαρνανία, η Λευκάδα, η Άρτα και τα Ιωάννινα.