Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ εκφράζει και τους προβληματισμούς του για κάποιες διατάξεις.