«Αντέχουν» στον κορωνοϊό οι τιμές των σπιτιών – Αύξηση 4,1% στο β’ τρίμηνο διαπιστώνει η ΤτΕ
3 years, 10 months ago
6

Αξιοσημείωτη αντοχή – επί του παρόντος- παρουσιάζει στην πανδημία η εγχώρια κτηματαγορά και δή τα οικιστικά ακίνητα, με την Τράπεζα της Ελλάδος να διαπιστώνει και το β’ τρίμηνο του 2020 αύξηση των τιμών των σπιτιών ανά την Ελλάδα.

Πανελλαδικά, η αύξηση που καταγράφει η ΤτΕ για τα οικιστικά ακίνητα αντιστοιχεί σε 4,1% στο β’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με μεγαλύτερη άνοδο για τα καινούργια διαμερίσματα και μικρότερη για τα παλιά. Τα νούμερα από την ΤτΕ βασίζονται στις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, ενώ ο αριθμός των εκτιμήσεων που είχαν αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (έως το τέλος Ιουλίου του 2020) από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα ανήλθε συνολικά σε 790,3 χιλιάδες (65,2% διαμερίσματα,18,9% μονοκατοικίες, 6,1% μεζονέτες, 6,1% οικόπεδα και 3,7% λοιπά ακίνητα).

Τα νούμερα της ΤτΕ συμβαδίζουν και με τις εκτιμήσεις των μεσιτών, με την «αντοχή» της αγοράς να αποδίδεται εν πολλοίς στην κατάρρευση της αγοράς που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στο εκ νέου ξεκίνημα της αγοράς από τα… χαμηλά

Αναλυτικότερα λοιπόν ως προς τα στοιχεία της ΤτΕ, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες, όπως προαναφέρθηκε, κατά 4,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,6%, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%.

Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 5,4% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,2% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων κατά 7,7%, ενώ οι τιμές των “παλαιών” διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Για το σύνολο του 2019, οι τιμές για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 6,8% στην Αθήνα, 4,2% στη Θεσσαλονίκη, 0,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,5% στην Αθήνα, 5,3% στη Θεσσαλονίκη, 2,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2019.

Για το σύνολο του 2019, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,5%, 6,9%, 3,8% και 4,5% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2019. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 7,0%, ενώ για το σύνολο του 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,4%.