Το καλοκαιρινό οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο θα ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου.