Αποτελεσματικό το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ – Το νέο πλαίσιο επιδότησης δανείων
3 years, 6 months ago
6

Το νέο πλαίσιο επιδότησης δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού έχει ήδη αξιοποιηθεί από 6.257 δανειολήπτες. Συνεπώς, σε μόλις μιάμιση ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, o αριθμός των πολιτών που οριστικοποίησαν την υποβολή της αίτησής τους ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό που είχε καταγραφεί στο προηγούμενο πρόγραμμα στους 13 μήνες ισχύος του.

Αυτό δείχνει πόσο αποτελεσματικό είναι το νέο πλαίσιο, το οποίο:

  • Επιβραβεύει – για πρώτη φορά – τους συνεπείς δανειολήπτες
  • Συμβάλλει στη διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών
  • Προσφέρει στήριξη σε πολίτες που δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε περίμετρο προστασίας
  • Εμπεριέχει στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης.