Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από καταγγελία της υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε έρευνα για τυχόν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της.