Η καταγγελία έγινε το καλοκαίρι του 2021 και η αστυνομική έρευνα άρχισε στα τέλη του ίδιου χρόνου.