Η θέση που διατύπωσε ο μάρτυρας ήταν ότι έπρεπε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να δοθεί εντολή για προληπτική απομάκρυνση πολιτών, πριν τις 17.30 που η φωτιά δεν είχα ακόμη διασπαστεί σε δύο μέτωπα.