Συνολικά οκτώ επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμα την τρέχουσα χρονική περίοδο για 9.330 άνεργους νέους έως 29 ετών και 14.500 άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).