Ο δράστης είχε την υποψία πως το θύμα διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα του.