Σε ποιες περιφέρειες καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αποχής