Ελληνική σημαία: Τρεις κανόνες που ισχύουν και αρκετοί δεν γνωρίζουν Διαβάστε τρεις από αυτούς που είναι μεταξύ άλλων οι πιο σημαντικοί
1 year, 5 months ago
6

Σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας για την χώρα μας, η ελληνική σημαία έχει μεγάλη ιστορία αλλά και κανόνες που ισχύουν γι’ αυτήν και πολλοί δεν τους γνωρίζουν. 

pronews.gr

Διαβάστε τρεις από αυτούς που είναι μεταξύ άλλων οι πιο σημαντικοί:

  1. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η έπαρση της σημαίας τελείται κάθε μέρα στις 8:00 και παραμένει στη θέση της μέχρι τη δύση του ηλίου.
  2. Στη διάρκεια παρελάσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός συνόρων, με την παρουσία άλλων σημαιών, η Εθνική Σημαία τοποθετείται στο δεξιό αυτών των σημαιών, ενώ παρουσία λαβάρων, τοποθετείται μπροστά και στο μέσο αυτών.
  3. Απαγορεύεται να ακουμπάει στο έδαφος και να αναρτάται σε εξώστες χωρίς λευκό κοντό.