Στα 1100 μέτρα υψόμετρο, στους πρόποδες του Λάκμου, στην καρδιά της Πίνδου, δύο νέοι άνθρωποι, ο Γιάννης Γεωργίου και αδελφός του Γιώργος, κτίζουν το μέλλον τους μέσα από την παράδοση του τόπου τους.