Αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε έξι επιχειρήσεις συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας μεταλλικών και μη αντικειμένων, στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».