Θέτουμε απευθείας τον πυρήνα του ερωτήματος για την φαρμακευτική πολιτική. Μπορεί η επόμενη κυβερνητική τετραετία να δώσει διέξοδο στις πολυετείς στρεβλώσεις της φαρμακευτικής πολιτικής στη χώρα;