Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και του κυβερνήτη του μοιραίου αεροσκάφους.