Η επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά αλλά και το σχολείο είναι σύμφωνα με τους ειδικούς το κλειδί στην αντιμετώπιση φαινομένων bullying στα σχολεία. Τα στοιχεία των περισσότερων ερευνών δείχνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και γι΄αυτό ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στο Δημοτικό για πρώτη φορά πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και για τέτοια φαινόμενα, εκτός των άλλων.