Οι δύο ομάδες που παρακολουθούσαν τον δημοσιογράφο και οι έρευνες των Αρχών για τους εκτελεστές.