Σε πραγματικό φρούριο μετατράπηκε το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας για την προσαγωγή του.