Δύο αγόρια, 23 ετών σήμερα, δίδυμα, από το Κονγκό, έχουν υιοθετήσει ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.