Επικαιροποιήθηκαν οι οδηγίες προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.