Κρατούμενος εκβίαζε τον δικηγόρο του μέσα από τις φυλακές, αξιώνοντας το ποσό των 3.000 ευρώ που τού είχε καταβάλει ως αμοιβή, επειδή δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις νομικές του υπηρεσίες.