Οι διασώστες του ΕΚΑΒ αντίκρισαν ένα πολύ άσχημο περιβάλλον διαβίωσης των παιδιών.