Η οικιακή βοηθός όταν κατάφερε να λυθεί ειδοποίησε τις Αρχές και τους ιδιοκτήτες.