Το ποσόν θα διαθέσει η Περιφέρεια από ίδιους πόρους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του ιδρύματος, το οποίο στεγάζεται σε 6όροφο κτίριο, στα Κάτω Πατήσια.