Με ποιον τρόπο άδειαζαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.