Μέσω της PESCO η Ελλάδα απαντά στη ραγδαία ανάπτυξη της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας
3 years, 7 months ago
6

Ηδυνατότητα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και προβλέπει τη δυνατότητα περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Έτσι δημιουργήθηκε η PESCO.

Η Τουρκία έχει δοκιμάσει έναν πυραυλοκινητήρα υγρού καυσίμου που αναπτύχθηκε από τον κρατικό παραγωγό πυραύλων, Roketsan, σύμφωνα με δελτίο τύπου την Παρασκευή.

Ο κινητήρας κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Micro Satellite Launching System (MUFS).

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Παρασκευή ότι οι δοκιμές εκτόξευσης μέσω δορυφόρου, τις οποίες διεξήγαγε η Τουρκία με τις αυτόχθονες μηχανικές δυνατότητές της, ήταν επιτυχημένες.

Ο πύραυλος έφτασε σε ύψος 136 χιλιομέτρων (84,5 μίλια), σύμφωνα με τη δήλωση.

Η πρώτη δοκιμή ήταν η 29η Οκτωβρίου 2020, η 95η επέτειος της Ημέρας Δημοκρατίας της Τουρκίας, δήλωσε η εταιρεία.

Στο πλαίσιο της δοκιμής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμή για το διαχωρισμό της κάψουλας ωφέλιμου φορτίου, η οποία θα επιτρέψει την επιστημονική έρευνα.

Στα πλαίσια του έργου MUFS, μικροδορυφόροι – βάρους κάτω των 100 κιλών – μπορούν να τοποθετηθούν σε χαμηλή τροχιά της Γης.

Η Τουρκία σύμφωνα με τον Ερντογάν  θα έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει δορυφόρο, να δοκιμάζει, να παράγει και να δημιουργεί βάσεις μετά την έναρξη του πρώτου μικροδορυφόρου το 2025.

Σχόλιο

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα στον τομέα της πολεμικής της βιομηχανίας, σε αντίθεση με τη χώρα μας η οποία έχει μείνει στάσιμη για πολλά χρόνια και μόλις την τελευταία διετία επιχειρεί την έναρξη δημιουργίας αυτόχθονων αμυντικών συστημάτων.

Ευτυχώς η χώρα μας ανήκει στην ΕΕ και είναι μέλος της PESCO,γεγονός που αναμένεται σε βάθος χρόνου να κλείσει την ψαλίδα με την Τουρκία.

Τί είναι όμως η PESCO; 

Η ΕE μολονότι σε οικονομικό επίπεδο είναι λίαν υπολογίσιμη παγκόσμια δύναμη, σε πολιτικό επίπεδο υπολείπεται λόγω ουσιαστικά ανυπαρξίας ΚΕΠΠΑ (κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας)

Είναι επιτακτικό λοιπόν η ΕΕ να υιοθετήσει ΚΕΠΠΑ προκειμένου να καταστεί παγκόσμιος γεωπολιτικός παίκτης και όχι να αρκείται σε προβλέψεις για δημιουργία  ΚΕΠΠΑ όπως υπάρχει  στη συνθήκη του Μάαστριχ

Το 1999 καθορίστηκαν πέντε στόχοι της ΚΕΠΠΑ:

• Η διαφύλαξη των κοινών αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας, των κανόνων δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
• Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης σε όλους τους τομείς,
• Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας,
• Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,
• Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των κανόνων δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΚΕΠΠΑ καθορίζουν οι Αρχηγοί και οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών – μελών , ενώ η Ε.Ε. έχει  ορίσει Ύπατο Εκπρόσωπο για  εφαρμογή της Εξωτερικής της πολιτικής , αλλά και για την αντιμετώπιση κρίσεων ή συγκρούσεων, παρέχοντας άμεση επαφή με τις εξελίξεις στις περιοχές, γεγονός το οποίο επιτρέπει στην Ε.Ε. να έχει ουσιαστικό ρόλο σε βιώσιμες λύσεις.

Η Ε.Ε. δεσμεύτηκε επίσης, να εγκαθιδρύσει Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), που θα καλύπτει όλους τους σχετικούς με την ασφάλεια της τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής.

Η Ε.Ε. αποφάσισε επίσης να ενισχύσει την ΚΕΠΑΑ με τη σύσταση αποστολών διαχείρισης κρίσεων. Αυτές συνιστούν αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, αποστολές διάσωσης, διατήρησης της ειρήνης και ένα στρατιωτικό σώμα – η Δύναμη Ταχείας Επέμβασης.

Ιστορικό 

Στις 13 Νοεμβρίου 2017, υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας από 23 κράτη μέλη υπέγραψαν κοινή ανακοίνωση για τη Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία (PESCO) και την απέστειλαν στην Ύπατο Εκπρόσωπο και στο Συμβούλιο.

Η δυνατότητα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και προβλέπει τη δυνατότητα περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η κοινή κοινοποίηση είναι το πρώτο επίσημο βήμα για την ίδρυση της PESCO και ορίζει:

– Τις αρχές της PESCO, υπογραμμίζοντας ιδίως ότι το “PESCO είναι ένα φιλόδοξο, δεσμευτικό και περιεκτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα του εδάφους της ΕΕ και των πολιτών της”

– Τον κατάλογο των “φιλόδοξων και πιο δεσμευτικών κοινών δεσμεύσεων” που τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναλάβουν, μεταξύ των οποίων “η τακτική αύξηση των προϋπολογισμών στον τομέα της άμυνας σε πραγματικούς όρους για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων”

– Προτάσεις για τη διακυβέρνηση της PESCO, με πρωταρχικό επίπεδο που διατηρεί τη συνοχή και τη φιλοδοξία του PESCO, συμπληρωμένο από ειδικές διαδικασίες διακυβέρνησης σε επίπεδο σχεδίων Τα 25 κράτη – μέλη είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Ιρλανδία και Σουηδία.

Μετά την υπόψη κοινοποίηση των 25 χωρών, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημη απόφαση για την ίδρυση της PESCO στις 11 Δεκεμβρίου του 2017, προσδιορίζοντας παράλληλα τα πρώτα 17 προγράμματά της.

pentapostagma.gr