Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται απο την Α. Δ. Μεσσηνίας.