Πρόεδρος της Βουλής με 270 ψήφους επανεξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.