ΟΛΜΕ: Καλεί τους καθηγητές να στείλουν εξώδικα για να… απέχουν από την τηλεκπαίδευση
3 years, 4 months ago
6

Tους καθηγητές στα υπό κατάληψη σχολεία να απέχουν από την τηλεκπαίδευση, παρ’ ότι υποχρεωτική με βάση τον πρόσφατο νόμο, καλεί η ΟΛΜΕ, προτρέποντάς τους να αποστελουν εξώδικα. Στηρίζει δε, την κίνηση αυτή σε χθεσινή γνωμοδότηση της ΑΔΕΔ, σύμφωνα με την οποία η περικοπή αποδοχών των εκπαιδευτικών που απέχουν από την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία είναι ανεπίτρεπτη.

Αρχικά η ΟΛΜΕ είχε ζητήσει την γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την αποχή των εκπαιδευτικών από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και την περικοπή των μεικτών μηνιαίων αποδοχών τους που συνεπάγεται αυτό. Είχε προηγηθεί σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Σε συνέχεια του αιτήματος της ΟΛΜΕ, ήρθε η απάντηση χθες από την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Σε γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής της συμβούλου, αναφέρεται ότι σχετικά με τα υπό κατάληψη σχολεία «δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στο καθήκον του εκπαιδευτικού εμπεριέχεται η υποχρέωσή του να αναλάβει με ίδια μέσα και πόρους την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ταυτόχρονο αποκλεισμό από τούτη των μαθητών εκείνων που δεν έχουν τα μέσα για να μετάσχουν σε αυτή».

Σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕΔΥ, η εν λόγω εγκύκλιος αβάσιμα «εξομοιώνει την μη προσέλευση εκπαιδευτικού στον χώρο του σχολείου με την αποχή τούτου από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε υπό κατάληψη σχολικές μονάδες και τον υποχρεωτικό αποκλεισμό μαθητών που συμμετέχουν στην κατάληψη από την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με ταυτόχρονη επιβολή σε αυτούς απουσιών».

Το δια ταύτα της γνωμοδότησης είναι ότι «ελλείψει ρητής νομοθετικής ρυθμίσεως που να προβλέπει σαφώς ως έννομη συνέπεια την περικοπή των αποδοχών των εκπαιδευτικών που απέχουν από την υποχρεωτική παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ με αριθμ. 131451/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ Β ́4264/30.9.2020) λόγω συμμετοχής τους σε απεργία-αποχή, η περικοπή των αποδοχών τους σε μία τέτοια περίπτωση παρίσταται ανεπίτρεπτη (…)».

Σε αυτό το πλαίσιο, έπειτα από τη γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΥ, η ΟΛΜΕ καλεί τους καθηγητές να αποστείλουν εξώδικο «προκειμένου να απόσχουν από εκδόσεις πράξεων περικοπής λόγω συμμετοχής στην απεργία-αποχή», το κόστος του οποίου (αναφέρεται στα 50 ευρώ) θα καλύψουν οι τοπικές ενώσεις εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ).

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ΟΛΜΕ:

«Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά τη χθεσινή γνωμοδότηση που σας στείλαμε από την ΑΔΕΔΥ σχετικά με την με αρ.141224/15.10.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, που ως γνωστόν ζητούσε από τους Δ/ντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περικοπή αποδοχών για όσους αρνούνται την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία, σας στέλνουμε σήμερα συνοδευτικά και την Εξώδικη Όχληση – Διαμαρτυρία.

Θα πρέπει άμεσα να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητάει το εξώδικο και στο τέλος να υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εκάστοτε ΕΛΜΕ. Στη συνέχεια θα επιδώσετε το εξώδικο με Δικαστικό Κλητήρα στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως απαιτεί ο Νόμος. Το κόστος δεν ξεπερνά τα 50 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται από τις ΕΛΜΕ.

Μπορείτε, παράλληλα, να οργανώσετε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Δ.Δ.Ε. την ημέρα της επίδοσης.»

Στο κείμενο παρατίθεται και το σχετικό εξώδικο προκειμένου να το συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί.