Κατά την πρώτη ημέρα της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι μαθητές της Γ λυκείου ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς τα θέματα ήταν εντός του πλαισίου των θεμάτων του σχολικού βιβλίου και ανταποκρινόταν πλήρως στην προετοιμασία των υποψηφίων.