Για περιστατικό βίας ενάντια σε εργαζόμενο στα τουριστικά – επισιτιστικά επαγγέλματα, μιλάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Επισιτισμό – Τουρισμό, η οποία πραγματοποιεί κύκλο περιοδειών και ελέγχων σε όλη τη χώρα.