Μεγάλη κινητοποίηση της  Αστυνομίας για την ανεύρεση ασθενή που απέδρασε από νοσοκομείο στην Πάτρα.