Πρόγραμμα “NESTOR”: Μια πρωτοποριακή, ουσιαστική πολιτική επανένταξης κρατουμένων
3 years, 9 months ago
6

Το πρόγραμμα, με την ονομασία NESTOR:

    • Επιχειρεί να ενισχύσει το γονεϊκό ρόλο των κρατουμένων μέσω της πιλοτικής δημιουργίας και λειτουργίας ενός εθνικού δικτύου 30 σχολών γονέων σε 20 Κ.Κ. της χώρας.
    • Εγκρίθηκε και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS.
  • Στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή επανένταξη των κρατούμενων – γονέων στις τοπικές κοινωνίες.
  • Στην υλοποίηση προβλέπεται η παροχή υποστήριξης από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στο πεδίο της οργάνωσης διαβούλευσης μεταξύ των 12 Ελληνικών Δήμων οι οποίοι συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO «Πόλεις που Μαθαίνουν».
  • Η διάρκεια του “NESTOR” θα είναι τρία (3) έτη και φορέας – συντονιστής υλοποίησης του θα είναι το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  • Στο έργο συμμετέχουν 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Αυστρία, Κύπρος), με τη χώρα μας να κατέχει το ρόλο συντονιστή του Έργου. Η υλοποίηση του αναμένεται να ξεκινήσει την 1 Δεκεμβρίου 2020.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου πρωτοβουλιών ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού και προστιθέμενης αξίας που σχεδιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι οποίες σχετίζονται με θέματα σωφρονιστικής πολιτικής και κοινωνικής επανένταξης.