“Χρυσή μεταγραφή” για 600 εργαζόμενους της Alpha Bank στην Cepal
3 years, 6 months ago
6

Με μπόνους 10 μικτών μηνιαίων μισθών και με κατώτατο πλαφόν που ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ, θα μετακινηθούν στην Cepal οι εργαζόμενοι του τομέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank, κατόπιν της απόσχισης δραστηριοτήτων NPEs (carve – out) που δρομολογήθηκε χθες και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

Η ομαλή μετάβαση των 600 εργαζομένων της Alpha Bank (πρόκειται για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μισθολόγιο της τράπεζας, ενώ επιπλέον θα μεταφερθεί 200 εργαζόμενοι που είναι δανεικό προσωπικό) και η προσθήκη τους στους 350 εργαζόμενους της Cepal είναι αποτέλεσμα επιτυχούς διαπραγμάτευσης του Συλλόγου των Εργαζομένων με την Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη πριν από τον Μάρτιο.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του Capital.gr στις 3/3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων κ. Τάσος Γκιάτης, ο Σύλλογος διαπραγματευόταν την ομαλή και με ευνοϊκούς όρους μετακίνηση των εργαζομένων και οι συζητήσεις αφορούσαν πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μετακινηθούν, διατήρηση όλων των πρόσθετων παροχών (π.χ. ιδιωτικά προγράμματα νοσοκομειακά, εφάπαξ, όροι χορήγησης δανείων κ.λπ.), καθώς και παροχή επιπλέον μηνιαίων μισθών (9 – 10) ως κίνητρο μετακίνησης.

Η επιτυχία της διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε με την ενσωμάτωση της προϋπηρεσίας, των μισθολογίων και των λοιπών παροχών στους όρους της ατομικής σύμβασης που θα υπογραφεί ξεχωριστά από κάθε εργαζόμενο που θα μετακινηθεί στην Cepal. Αυτό σημαίνει ότι με την ατομική του σύμβαση ο εργαζόμενος ενσωματώνει στα ατομικά του δικαιώματα ό,τι έχει μέχρι σήμερα. Οι όροι της ατομικής σύμβασης μόνο προς το καλύτερο μπορούν να εξελιχθούν και όχι προς το δυσμενέστερο, όπως ρητά προβλέπει ο Ν. 1876/1990.

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι

Οι διαπραγματεύσεις του Συλλόγου Εργαζομένων με τη Διοίκηση της Alpha Bank είχαν την ευνοϊκότερη κατάληξη, αφού οι 600 εργαζόμενοι της Τράπεζας που μετακινούνται στην Cepal κατοχύρωσαν:

 1. Πλήρη και καθολική αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας τους από την Cepal.
 2. Ουδεμία μισθολογική μεταβολή στις αποδοχές του κάθε εργαζόμενου με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων που λαμβάνει.
 3. Διατήρηση όλων των οικειοθελών παροχών που απολάμβαναν από την Τράπεζα  (π.χ. έξοδα κίνησης, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).
 4. Διατήρηση του βρεφονηπιακού επιδόματος με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν στην Τράπεζα.
 5. Διατήρηση του ομαδικού νοσοκομειακού προγράμματος με τους υφιστάμενους όρους.
 6. Διατήρηση του εξωνοσοκομειακού προγράμματος με τους υφιστάμενους όρους.
 7. Διατήρηση του υφιστάμενου αποταμιευτικού προγράμματος της ΑΧΑ που δίνει το πλεονέκτημα της καταβολής συνολικού ποσού (100%) του ατομικού λογαριασμού που προέρχεται από τις εισφορές του εργαζόμενου αλλά και του εργοδότη, με δέσμευση της Cepal για συνέχιση καταβολής εισφοράς σε αντίστοιχο πρόγραμμα.
 8. Διατήρηση της ίδιας τιμολογιακής πολιτικής, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια και κάρτες.
 9. Λήψη του 100% των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για τους δικαιούχους του λογαριασμού αρωγής τέκνων.
 10. Ευνοϊκή αντιμετώπιση των εργαζόμενων – ασφαλισμένων στα διάφορα Ταμεία της Τράπεζας. Ειδικότερα:

– Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ βάσει του νόμου 4680/2020 έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση.
– Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει του Νόμου 4680/2020 θα επανεγγραφούν στο Ταμείο διατηρώντας τις υφιστάμενες παροχές.
– Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρώην Πίστεως και πρώην Εμπορική διατηρούν το προσυνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει των Νόμων 4387/2016 και 4680/2020 εφόσον έχουν πρωτοασφαλισθεί πριν την 1/1/93.
Η μεταφορά δεν επηρεάζει το εν λόγω δικαίωμα το οποίο συνεχίζει να ισχύει και μπορεί να το ασκήσει όποτε επιθυμεί ο ασφαλισμένος.
– Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι της πρώην Ιονικής και πρώην Εμπορικής που καταβάλλουν εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ, στα πλαίσια καθολικής διαδοχής, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν εισφορές με την προϋπόθεση σχετικής υπουργικής απόφασης (που έχει ζητηθεί).

 1. Το ομαδικό πρόγραμμα ζωής θα μεταφερθεί στο ομαδικό πρόγραμμα της Cepal.
 2. Θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ωράριο και το δικαίωμα κανονικής άδειας λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας.
 3. Οι εργαζόμενοι, προερχόμενοι από την πρώην Πίστεως θα λάβουν στο ακέραιο το συνολικό ποσό του εφάπαξ που έχει παρακρατηθεί από την Τράπεζα.