Το ζητούν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και ο δήμαρχος Ρόδου.