Ο σύνδεσμος ιδιοκτητών ταξί του νησιού κατηγορεί την πολυεθνική εταιρεία για αθέμιτο ανταγωνισμό.