Καταργούνται όλα τα μέτρα για τον κορωνοϊό στα σχολεία, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας (ΦΕΚ2019 Β/30-3-2023).