Οι Αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για την ομάδα Killnet που συνήθως εξαπολύει επιθέσεις εναντίον χωρών, οι οποίες είναι αντίθετες με τα συμφέροντα της Ρωσίας.