Αυτή είναι η 8η σφαίρα που εντοπίζεται μέσα σε ένα χρόνο εντός του συγκεκριμένου σχολείου.