Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 69χρονος στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.